ΚΑΛΑΘΙ ΤΡΥΠΗΤΟ 6L
 

ΚΑΛΑΘΙ ΤΡΥΠHΤΟ 8-10L
 

ΚΑΛΑΘΙ SEB 10L