ΚΕΛΥΦΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΜΑΥΡΟ
 

ΚΕΛΥΦΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRIMAVERA ΜΑΥΡΟ
 

ΚΕΛΥΦΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΠΛΕ MEDITIRANE
 

ΚΕΛΥΦΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRIMAVERA ΜΠΛΕ