ΡΟΛΟΙ ΧΥΤΡΑΣ TEFAL CLIPSO 8L
 

ΡΟΛΟΙ CLIPSΟ C/L
 

ΡΟΛΟΙ ΧΥΤΡΑΣ TEFAL ACTICOOK