ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΠΙΡΑΛ
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 20cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ CONVECTOR ΚΤΕΝΑ 0,45CM
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ CONVECTOR ΚΤΕΝΑ 0,60CM