Μοτέρ 140watt, 3 ταχύτητες - δεξιόστροφο απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Μοτέρ 140watt, 3 ταχύτητες - αριστερόστροφο απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

ΜΟΤΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300W
 

ΜΟΤΕΡ, 665413
 

Μοτέρ απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Μοτέρ 200watt, 3 ταχύτητες - αριστερόστροφο απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Μοτέρ 200watt, 3 ταχύτητες - δεξιόστροφο απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Μοτέρ 140watt - 3 ταχύτητες κομπλέ με φτερωτή αριστερόστροφο απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Μοτέρ 140watt - 3 ταχύτητες κομπλέ με φτερωτή, δεξιόστροφο απορροφητήρα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ