ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1.1/4 1500W (ΛΑΔΙΟΥ)
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1.1/4 2000W (ΛΑΔΙΟΥ) 37cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1.1/4 2500W (ΛΑΔΙΟΥ) 52cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500W 35cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500W 38cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500W 40cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500W 45cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2000W 64cm
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2500W 70cm