ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ GV 8330
 

ΚΟΜΒΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 2710
 

ΚΟΜΒΙΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 2500
 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ (ΠΛΗΚΤΡΟ)
 

ΚΟΜΒΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 430D
 

ΚΟΜΒΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥ
 

ΚΟΜΒΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 911
 

Πλήκτρο - σκανδάλη ατμού πρεσοσιδήρου TEFAL GV9150