Φλάντζα - Λάστιχο καπακιού φριτέζας DELONGHI, 5512500049-5325146700
 

Φλάντζα-Λάστιχο στεγανοποίησης κρυστάλου φριτέζας DELONGHI, 532204