ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΥΡΟ 4 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΝΤΟ ΠΟΥΡΟ 4 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΥΡΟ 2 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΥΡΟ ΛΕΒΙΕ 4 ΕΠΑΦΩΝ
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΥΡΟ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20Α 60οC,115oC
 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΥΡΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ