Αισθητήριο Κλιματισμού 5kohmΔιπλό Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού 10kw Διπλό Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο κλιματισμού 15kohm Διπλό Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού 20kohm Διπλό Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού 5kohm Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού 5kohm Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού Διπλό Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού 10kohm Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού 10kohm Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού Διπλό Γενικής Χρήσης
 

Αισθητήριο Κλιματισμού Διπλό Γενικής Χρήσης