ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ AIRCOOL 20W
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εξωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εξωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εξωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εξωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης
 

Μοτέρ ανεμιστήρα στο εσωτερικό μηχάνημα κλιματιστικού Γενικής Χρήσης