ΟΡΙΦΑΙΖ VOLVO YELLOW 1-OR
 

ΟΡΙΦΑΙΖ FORD-HYUNDAI ORANGE
 

ΟΡΙΦΑΙΖ CHRYSLER PURPLE