ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Φ360
 

ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Φ400
 

ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Φ450
 

ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Φ500