ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ 4 ΚΑΛΩΔΙΑ
 

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΣ CITROEN-PEUGEOT 90