ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ 30Χ55Χ23
 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ 30Χ62Χ16
 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ 35Χ55Χ20
 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ 40Χ62Χ24