ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 6Χ8mm
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 8mm R134
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 8mm R12
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 10mm R12
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 12Χ12 R134