ΦΛΑΝΤΖΑ ORING Φ10 R134
 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ SET 505-510
 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ SET 708-709 21
 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΟΤΕΡ SD708/709