ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ ΚΤ-Ν818
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΕΝΙΚΟ 1100 ΚΩΔΙΚΩΝ
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1100 ΚΩΔΙΚΩΝ
 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΤ-Ε02 4000ΚΑ